Jak objednávat

Jak objednávat

Obchodní podmínky internetového obchodu

http://www.czechpan.cz/stavcentrum/e-shop/

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu (e-shop) http://www.czechpan.cz/stavcentrum/e-shop/.
Pokud není výslovně upraveno, řídí se příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Je-li smluvní stranou podnikatel nebo právnická i fyzická osoba, řídí se vztahy zde neupravené obchodními podmínkami zák. č.513/1991 Sb., vše v platném znění.

Prodávající (provozovatel, dodavatel):

CZECH PAN s.r.o.
Čsl. Letců 786
PSČ 407 47, Varnsdorf
IČ: 25042050
DIČ: CZ25042050
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14536.

Kupující (zákazník, spotřebitel):

Je fyzická nebo právnická osoba, která objednává prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemně, telefonicky či osobně.

Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou považovány za závazné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. V tomto případě je objednávka návrhem kupní smlouvy.
Po odeslání objednávky, prostřednictvím internetového obchodu, kupující obdrží automatické oznámení o odeslání objednávky. Následně, nejdéle do tří dnů, kupující obdrží potvrzení o přijetí objednávky s jednoznačným evidenčním číslem.
Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je kupujícímu zasláno číslované potvrzení objednávky s uvedením jednoznačného evidenčního čísla objednávky.
Potvrzení objednávky obsahuje zejména:

  • jednotlivé zbožové položky s potvrzenou cenou
  • platební podmínku (v hotovosti – osobní odběr v Dřevoobchodu CZECH PAN, platební kartou – osobní odběr v Dřevoobchodu CZECH PAN, převodem, dobírkou, prostřednictvím spediční firmy)
  • dodací podmínky
  • termín dodání

V některých případech (zejména u objednávek větších objemů nebo speciální výroby) si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy.

Ceny zboží v e-shopu jsou vyznačeny u jednotlivých položek v Kč včetně DPH, maloobchodní a jsou platné v místě odběru: Varnsdorf, Čsl. Letců 786. Hodnota případného dopravného bude určena podle druhu, hodnoty objednávky a místa dodání. Cena tohoto dopravného bude dodatečně sdělena dle aktuálního ceníku spedičních firem v den objednávky. Potvrzení objednávky je závazné pro obě strany v okamžiku odsouhlasení hodnoty dopravného. Vzhledem k rozlišnosti zboží co se týče hmotnosti a objemu, řešíme dopravu zboží individuálně. Navrhneme Vám optimální dopravu co se týče ceny i termínu dodání. Ceny jsou stanoveny na základě aktuálních cen přepravních firem. Pokud kupující s cenou dopravy nesouhlasí, má nárok na storno objednávky. Termíny dopravy jsou uvedeny od data potvrzení objednávky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetí.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.
Kupující může objednávku do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy, tj. vystavením a odesláním dokumentu potvrzení objednávky.
Zboží, které je skladem, je k vyzvednutí ihned nebo dle přepravních podmínek dopravce (3-5 dnů)

Platební podmínky

Platba v hotovosti nebo platební kartou:

Zboží můžete zaplatit v hotovosti nebo platební kartou v kamenném obchodě Dřevoobchod CZECH PAN. Přijímáme platební karty Visa, Visa Electron, EuroCard/MasterCard, Maestro, Dinners Club International. Při zaplacení zboží obdržíte fakturu a příjmový pokladní doklad.

Platba předem na účet - proforma faktura:

Na základě odeslané objednávky s volbou platby bankovním převodem Vám zašleme proforma zálohovou fakturu a variabilní symbol na vámi uvedené spojení. Zboží můžete zaplatit ve prospěch našeho účtu GE Money Bank, číslo účtu 168905356/0600. Po připsání platby Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme s Vámi termín dopravy zboží.
Dobírkou:
Zboží včetně dopravného zaplatíte dopravci při převzetí zboží.

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí platnými zákony České republiky a všeobecnými obchodními podmínkami Dřevoobchodu CZECH PAN. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Na vady, které byly způsobeny: neodbornou montáží, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku s rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením či opotřebením, živelnými pohromami se záruka nevztahuje.
Zboží lze užít jen k účelům, které jsou uvedeny v návodech použití.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Postup při reklamaci

Místem uplatnění reklamace je prodejna Dřevoobchod CZECH PAN.
Zákazník písemně či e-mailem zašle důvod reklamace, případné foto závady, kontaktní údaje, kopii dokladu o nabytí zboží v našem e-shopu.
Dopravu reklamovaného zboží k prodejci zajistí zákazník osobně, přepravní společností, poštou (ne na dobírku), reklamované zboží musí být řádně zabaleno.
O výsledku reklamace je prodávající povinen informovat kupujícího nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží.

Vrácení zboží:

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu doručit zpět v uvedené lhůtě a to buď osobním předáním nebo zasláním poštou (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající obratem zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním objednávky.

Ochrana osobních údajů - Memorandum

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

CZECH PAN s.r.o.
StavCentrum
Čsl. Letců 786
40747 Varnsdorf
Telefon: 412 384 914
Fax: 412 384 915
E-mail:

 

www.czechpan.cz - DŘEVOOBCHOD, 12.06.2024 20:00