Aktuálně
Home :: Aktuálně :: Co právě realizujeme :: Coham, Belgie

Coham, Belgie

25.04.2012
V roce 2011 byla v Belgickém Cohamu postavena velmi zajímavá dřevostavba. Jedná se o čtyřpodlažní budovu s 55-ti bytovými jednotkami pro seniory. Tato stavba je v současné době největší stavbou ze dřeva s tímto využitím v Belgii a pravděpodobně nejen zde. Hlavním bonusem této stavby byla rychlost výstavby. Stavba byla navržena ze stavebního systému K-KONTROL® a díky tomu byla postavena v rekordním čase.

V krátkosti několik časových údajů: Zemní práce a základy byly zahájeny 20.3.2011, montáž panelů K-KONTROL® o měsíc později 21.4.2011. V Belgii je ve stavebnictví každoročně zákonem daná a tím pádem povinná letní přestávka, kdy se na stavbách pod hrozbou velkých sankcí nesmí pracovat. V loňském roce se díky tomu prakticky celý měsíc červenec na stavbách nepracovalo. Přesto se podařilo poslední, čtvrté patro této stavby včetně konstrukce krovu dokončit již k datu  5.9.2011. Takže montáž celé dřevěné nosné konstrukce trvala pouze tři a půl měsíce. Pro dřevostavbu možná nic mimořádného. Je však potřeba doplnit údaj, že celá hrubá stavba této dřevostavby byla postavena pouze se třemi dělníky! Pro představu o stavbě, její velikosti, vybavení a využití uvádím pár údajů: Podlahová plocha čtyřpatrové budovy je 2.800 m² (dva tisíce osm set čtverečních metrů). Jedná se o domov důchodců o padesáti pěti místnostech. Ke každé místnosti patří toaleta a malá koupelna. Je zde připraven prostor pro dvě restaurace a společenská místnost, na každém podlaží se nachází společné sociální zařízení a ošetřovna s výdejem léků. První patro bylo kompletně dokončeno 6.12.2011 a první obyvatelé se sem nastěhovali již během vánočních svátků.

To znamená, že po devíti měsících od zahájení projektu, bez měsíce dovolené po osmi měsících výstavby, byla stavba obyvatelná. Pro takovou krátkou dobu výstavby bylo velmi důležité mít vypracovaný přesný plán práce. V určitých momentech byly  prováděly různé práce na všech podlažích. V prvním patře se malovalo, zatímco na třetím patře se pokládal beton.
Jednou z předností stavebního systému K-KONTROL® je vynikající přesnost rozměrů a proto bylo možné všechna okna i dveře objednat podle výkresů předem.


Po dokončení montáže konstrukce prvního patra byla okamžitě provedena montáž oken. Před tím však byla na dokončenou konstrukci stropu nad prvním podlažím provedena pokládka hydroizolační folie. Tato provizorní krytina (byla použit matriál na bázi pryže), umožnila bez rizika promočení provádět sádrokartonářské a instalatérské práce v interiéru prvního podlaží a zároveň pokračovat ve výstavbě konstrukce druhého podlaží. Navíc tato krytina v konečném výsledku pomohla docílit dobré zvukové izolace celkové konstrukce stropu. Stejný postup byl použit při provádění všech dalších podlaží.


Pro eliminaci přenosu hluku nosnou konstrukcí byl na všechny stěny z panelů K-KONTROL® umístěn akustický pryžový pás a teprve potom nosné stropní panely. Podlahová konstrukce je tvořena nastříkaným, 25 mm silným gumovým granulitem (kročejová izolace) a betonovou armovanou deskou o tloušťce 60 mm. Podlahová krytina převážně tvořena keramickou dlažbou.
Na obvodové nosné konstrukce byl použit panel K-KONTROL® tl. 170 mm, povrchovou úpravu v interiéru tvořily sádrokartonové desky tl. 12,5 mm, fasáda je provedena lícovou cihlou tl. 90 mm se vzduchovou mezerou a pojistnou hydroizolační folií. Celková tloušťka obvodové stěny byla pouhých 300 mm.


Zabýváme se již více než osm let výstavbou a dovozem stavebního systému K-KONTROL® v Belgii. Za tuto dobu jsme postavili nespočet kvalitních domů s nízkým energetickým koeficientem. Jak jistě všichni víte, je dřevo stavební materiál, který velmi málo škodí životnímu prostředí, ať už během výroby, při použití při výstavbě či při likvidaci odpadů z výroby nebo výstavby dřevostaveb. Je to znovu zpracovatelná surovina, která nemá žádné škodlivé emise. Pro výrobu produktůze dřeva je potřeba velmi málo energie. Dřevo je jediným obnovitelným materiálem použitelným ve výstavbě. Dřevo má navíc mnoho přirozených vlastností, prospěšných našemu zdraví.
Je to jeden z nejhouževnatějších přírodních stavebních materiálů. V určitých případech snese dřevo i několikrát větší zatížení než beton.

V posledních letech jsme používali stavební systém K-KONTROL® převážně ve velkých stavbách bytové výstavby. Největší loňskou zakázkou byl tento domov důchodců o čtyřech patrech, kde jsme použili pouze panely stavebního systému K-KONTROL®. Každý byl překvapen velmi krátkou dobou výstavby pro takto rozsáhlý projekt a také tím, že budova byla velmi rychle po dostavbě připravená k obývání. Není divu, nepoužíváme při stavbě vodu. To je právě velká výhoda suché stavební technologie.


Díky rychlosti a jednoduchosti výstavby staveb ze systému K-KONTROL® a díky provádění všech dalších konstrukcí suchou výstavbou, je možné dokončovat různá patra ještě v době, kdy na budově není umístěna střecha. Toto vše je naši významnou konkurenční výhodou oproti jiným stavebním firmám, které v Belgii staví převážně klasickými stavebními technologiemi. Zároveň hlavním důvodem, proč preferujeme výstavbu objektů ze stavebního systému K-KONTROL®.

www.czechpan.cz, 15.07.2024 13:19