Aktuálně
Home :: Aktuálně :: CZECH PAN News :: ISO 9001 a 14001

ISO 9001 a 14001

01.04.2010
V březnu 2010 vyla naše společnost úspěšně prověřena dozorovým auditem, který provedla certifikační autorita Bureau Veritas Certification, s.r.o. V záverečném hodnocení bylo uvedeno, že společnost CZECH PAN s.r.o. splňuje požadavky na systém managementu jakosti stanovenými normou ČSN EN ISO 9001:2005 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

 

www.czechpan.cz, 15.07.2024 12:33