Využití systému

Haly

Haly s trojkloubovými rámy z desek OSB jsou dřevěné konstrukce určené pro vytvoření velkoprostorových objektů. Mohou být použity jako tělocvičny, výrobní haly, skladové přístřešky a sportovní objekty. Jsou zvlášť vhodné do prostor, kde se vyžaduje odolnost vůči agresivním látkám, které ohrožují ocelové a železobetonové konstrukce.

Celkový počet obrázků v galerii: 9

Technická charakteristika

Polyfunkční OSB trojkloubové haly z dřevěných rámů jsou konstruované jako jednolodní a vícelodní objekty pro rozpony 8 až 25 metrů. Vzdálenost rámů bývá podle rozpětí a sněhové oblasti od třech do šesti metrů. Výška a tvar v příčném řezu závisí od požadavku architekta a na provozu budovy. Sklon střechy nemá být menší než 10 stupňů. Jednotlivé rámy jsou svým statickým schématem trojkloubové rovinné prutové soustavy s proměnným průřezem, v místě rámového rohu je stojka i rameno nejširší. Konstrukční provedení vlastního prvku ze dřeva je založeno na vytvořené kostře z dřevěných hranolů potřebných dimenzí ( alt. lepené hranolky), jež je z obou stran opláštěná deskami OSB potřebné tloušťky. Kotvení a detaily kloubů jsou provedeny z kovových komponentů. Konstrukce střechy je možná z I-nosníků nebo dřevěných hranolů, podklad pod krytinu z desek OSB nebo dřevěné laťování. Střechu je možné provést rovněž z panelů K-KONTROL®. Stěny haly jsou provedeny podle přání zákazníka z dřevěných hranolků a prvků nebo z panelů K-KONTROL® v případě zateplené haly.

Výhody hal technologie OSB - trojkloubový rám

 • výhodný poměr " výkon/montáž/cena"
 • variabilita výšek, sklonů a možnost nesymetrické lodě
 • volný prostor pod alternativním táhlem; použití táhla umožňuje snížení množství materiálu a tím i ceny rámu
 • použití další vnitřní podpory výrazně zlepšuje poměr k ceně a snižuje velikost krajních dřevěných stojek
 • vyložení krátké konzoly v rámovém rohu jako okapní římsy nebo přístřešku zlepšuje statické působení a tím snižuje šířku stojky a ramena rámu

Montáž hal z dřevěných rámů

 • pomocí autojeřábu na připravené základové konstrukce
 • spojování ve vrcholu s použitím montážního lešení
 • připevnění prvků střechy, stěn, podhledu může být pomocí hřebíků, spirálových hřebíků, pomocí vrutů do dřeva nebo pomocí svorníků a kotevních úhelníků
 • spoje doporučujeme lepit
 • ztužení haly v příčném směru je zabezpečené tvarem rámu, v podélném směru je ztužení zabezpečeno buď vlastním obvodovým pláštěm nebo v případě otevřených přístřešků pomocí diagonálního zavětrování z dřevěných nebo ocelových profilů
 • štítové stěny se osazují na štítové sloupy, které jsou orientovány kolmo na rámy a zachytávají účinky větru ve směru haly
 • ztužení ve střešní rovině pomocí diagonálních ztužidel tak, aby přenesly účinky vodorovných sil do základů pomocí ztužení stěn.

Návrh tvaru rámu spolu s oceněním provádíme v rámci nabídky. Poskytujeme konzultace pro osazení -

www.czechpan.cz - K-KONTROL, 15.07.2024 14:12